Content menu

Het content menu is het administratieve menu wat je toegang geeft tot alle gegevens in de website.